Privacybeleid STUVR

STUVR is een ontwerpbureau, je kunt bij ons terecht voor interieur, maatwerkmeubels en
verlichtingsconcepten. STUVR verwerkt bij de uitvoering van haar werkzaamheden verschillende
persoonsgegevens. Dit privacybeleid is bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die STUVR van u
verzamelt, waarom STUVR deze gegevens verzamelt en uw rechten op het gebied van
gegevensverwerking.
Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen die contact hebben met STUVR. Dit privacybeleid
is van toepassing op:
• Klanten, bezoekers, opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere relaties van STUVR;
• Bezoekers van de website van https://www.stuvr.nl of een aan deze domeinnaam verbonden
domein;
Deze personen worden hierna gezamenlijk aangeduid met ‘u’ en ‘uw’. In hoofdstuk 1 worden een
aantal begrippen gedefinieerd. Deze begrippen worden in het privacybeleid met een hoofdletter
aangeduid.
Bij STUVR nemen we de bescherming van uw privacy serieus. We vinden het belangrijk dat er
verantwoord met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. In dit privacybeleid leggen we uit hoe we
met uw persoonsgegevens omgaan. STUVR neemt bij het verwerken van uw persoonsgegevens alle
wet en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), in acht en
betracht de nodige zorgvuldigheid om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen.